• Faculty of Computer Science & Information Technology
  • dekan_fsktm@um.edu.my
  • +603-79676300
logo
logo
Courses Images

Keterangan Kategori:

Bantuan kebajikan pelajar FSKTM ini dipertimbangkan kepada pelajar FSKTM yang mendaftar bagi sesi dengan FSKTM Universiti Malaya dan berstatus aktif, iaitu pelajar Ijazah Dasar dan Ijazah Tinggi. Bagi jenis bantuan Pelajar B40 FSKTM hanya diberikan kepada pelajar tempatan dan layak mendapat pertimbangan bagi bantuan kebajikan pelajar FSKTM seperti berikut:

1. Status : Aktif

2. Program : Ijazah Dasar/Ijazah Tinggi


 

Kategori Bantuan (Tempatan sahaja):

1: Bantuan Kupon Makanan

Pemberian kupon makanan kepada pelajar B40 yang terpilih.

Jumlah : RM150/sebulan selama 1 semester (RM600/pelajar)

Dokumen Sokongan: Tidak berkaitan

Pemberian bantuan internet kepada pelajar (langganan data bagi kelas online) berbentuk bayaran bulanan tetap sebanyak RM30 sebulan per semester (4 bulan)

Jumlah: RM30/bulan selama 1 semester ( RM120/pelajar)

Dokumen Sokongan: Tidak berkaitan

Lain-lain bantuan kepada pelajar dan tertakluk kepada kelulusan JK Tabung Pelajar FSKTM.

Jumlah: <=RM5000

Dokumen Sokongan:seperti yang diperlukan oleh Pej. Timbalan Dekan HEP

Last Update: 19/12/2022