• Faculty of Computer Science & Information Technology
  • dekan_fsktm@um.edu.my
  • +603-79676300
logo
logo

Program Academic Advisory

Jun 16, 2023
09.30 AM - 12.00 AM
The Cubes, Block A, FCSIT, UM

Programmes

9.30 am

Ketibaan dan pendaftaran Penasihat Akademik (PA) dan Pelajar

9.40 am

Ucapan Alu-aluan dari TDID, AP Dr. Norisma Idris

9.45 am

Taklimat ringkas (recap) daripada Ketua JK Kebajikan dan Sahsiah, AP Dr. Maizatul Akmar Ismail (Objektif, perancangan aktiviti dan peranan peserta)

9.50 am

Sesi breakout PA dan pelajar -refleksi dan rumusan

10.00 am

Aktiviti Berkaitan Pengurusan diri (JK Kebajikan dan Sahsiah)

11.30 am

Program tamat